Systemisch werk

Loslaten van oude patronen

Een Familieopstelling kan een manier zijn om inzicht te krijgen in jouw (ongewenste) gedrag en emoties. Uitgangspunt bij familieopstellingen is dat veel persoonlijke problemen en levensvragen voortkomen uit verstrikkingen in het familiesysteem. Vanuit een onbewuste loyaliteit in onze familie nemen we helpende, maar helaas ook beperkende patronen mee.

Als volwassene functioneren we nog vaak onbewust volgens deze patronen. Deze “verstrikkingen” kunnen voor problemen zorgen. Met een familieopstelling kan je inzicht krijgen in jouw plek, gedrag en onbewuste processen  en kan waar mogelijk de ‘orde’ hersteld worden. Dit proces blijkt heel effectief en helend.

Herkenbaar? Dat je regelmatig in je leven tegen dezelfde problemen of patronen aanloopt, dat het niet lukt om te veranderen, wat je ook doet of probeert.

Van die terugkerende klachten zoals:

  • Gevoel hebt dat je niet goed genoeg bent
  • Overmatige Angst, boosheid en/of verdriet of pijnklachten
  • Schuldgevoelens of een groot verantwoordelijkheidsgevoel
  • Niet jezelf durven zijn
  • Lastig vindt om keuzes te maken
  • Eenzaamheid
  • Heftige gebeurtenissen geen plek hebt kunnen
  • Je niet voluit leeft….

Dan kan een opstelling iets voor jou zijn. Kijk hieronder voor meer informatie of neem contact met me op.

Wat zijn Familieopstellingen?

Je familie van herkomst, het gezin waarin je bent geboren is het belangrijkste systeem waar je deel van uitmaakt. Jouw gezin maakt ook weer onderdeel uit van een familie. Onze familie en onze voorouders spelen een veel grotere rol in ons leven dan we vaak beseffen. Ieder familiesysteem heeft zijn geschiedenis, zijn eigen manier van omgaan met de dingen, zijn gevoeligheden, zijn gelukkige en verdrietige momenten…

Het netwerk, de rollen en patronen zijn doorgaans onzichtbaar. Maar ze bepalen in heel veel gevallen hoe je je gedraagt, of hoe je je niet gedraagt.

Bert Hellinger – Familieopstellingen

Familieopstellingen is een methode, ontwikkeld door de Duitser Bert Hellinger (1925-2019) en wordt inmiddels in vele landen ingezet om op levensvragen een antwoord te krijgen.

Het bijwonen van een opstelling kan een groot effect hebben, zowel voor de vraagsteller, maar ook als representant.